Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του veniamin.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκου  Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 γνωστού και ως  (General Data Protection Regulation-GDPR)

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το veniamin.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του veniamin.gr

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ (Ν.Π.Ι.Δ)  που εδρεύει στην Κατερίνη, οδός Παύλου Μελά 22Α, Τ.Κ 60133 με τηλέφωνο επικοινωνίας 23510—22005 και 6945757667 (τηλέφωνο Προέδρου) και email: benjaminorphans@gmail.com σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Email υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του ΒΕΝΙΑΜΙΝ:   dpo@benjaminorphans.com

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει το veniamin.gr με την συγκατάθεσή σας είναι τα ακόλουθα

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα veniamin.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων. Σε περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων (λανθασμένη διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κτλ) διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντωνΤα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα.

Στοιχεία παραστατικού Σε περίπτωση που θελήσετε τιμολόγιο, χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

Σύνδεσμοι: Το veniamin.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται veniamin.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο veniamin.gr αξιοποιεί αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies: Το veniamin.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσέλιδων του δικτυακού τόπου ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κατα την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο Σύλλογος veniamin.gr προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για τους κάτωθι καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών:

Το veniamin.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το veniamin.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Το veniamin.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Το veniamin.gr  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το veniamin.gr  διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το veniamin.gr  προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του  μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας  διαγράφουν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης, οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

Δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του εν λόγω κανονισμού GDPR, τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών (οι κάτοχοί τους) έχουν το δικαίωμα στην:
• Προβολή της αποθηκευμένης στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ πληροφορίας (Πληροφόρηση)
• Πρόσβαση του υποκειμένου των δεδομένων
• Διόρθωση
• Διαγραφή
• Περιορισμό της επεξεργασίας
• Φορητότητα
• Εναντίωση
• Μη διενέργεια αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)
• υποβολή αιτήματος στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων
• Ανάκληση της συγκατάθεσης οποτεδήποτε.
• Υποβολή καταγγελίας σε εποπτική αρχή

της αποθηκευμένης στον ΒΕΝΙΑΜΙΝ πληροφορίας.

Επιλέγοντας (στα αντίστοιχα τετραγωνίδια) ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς,  από το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΒΕΝΙΑΜΙΝ.

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεση που παραχωρήσατε στον Σύλλογο ΒΕΝΙΑΜΙΝ  σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την  αποσύρετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O) του Συλλόγου ΒΕΝΙΑΜΙΝ είτε τηλεφωνικά (2351022005) είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  dpo@benjaminorphans.com  αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας με τον Σύλλογο.

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο ΒENIAMIN δηλώνει ρητά και εγγυάται την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των οιωνδήποτε δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας. Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ αναγνωρίζει , αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα ενεργεί εντός του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει κάθε φορά. Ωστόσο αναγνωρίζεται ότι προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να πρέπει να αποκαλυφθούν κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή εντολής άλλης δημόσιας διοικητικής αρχής ή δυνάμει σχετικής ειδικής νομοθεσίας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Όλα τα προσωπικά  δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών της ιστοσελίδας  αποθηκεύονται στα αρχεία του ΒΕΝΙΑΜΙΝ μέχρι τυχόν διαγραφής των στοιχείων σας από τον ΒΕΝΙΑΜΙΝ ή  σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσή σας από τον Σύλλογο.

Πληροφορίες αποστολής

Η υπηρεσία, μας επιτρέπει στους πελάτες τους, να παραγγέλνουν on line από το σπίτι / γραφείο τους και να έχουν τα προϊόντα μας μέσα σε 3-4 εργάσιμες ημέρες, εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο. Χειριζόμαστε την παραγγελία σας με την ίδια φροντίδα και προσοχή στην ποιότητα, όπως θα αγοράζατε από το φυσικό μας κατάστημά. Για παραγγελίες μέχρι τις 17.00 οι αποστολές θα διευθετούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα. Για παραγγελίες μετά τις 17.00 και για προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα, οι αποστολές θα γίνονται την μεθεπόμενη εργάσιμη μέρα. Για προϊόντα που είναι κατόπιν παραγγελίας, θα σας ενημερώσουμε για το χρονικό διάστημα που θα είναι διαθέσιμα. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ώρα παράδοσης που επιθυμείτε και για επιβεβαίωση του τελικού κόστους της παραγγελίας.

Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και απαλλάσονται απο ΦΠΑ  (24% ΦΠΑ) λόγω νομοθεσίας περί χαμηλού τζίρου του Συλλόγου. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων. Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο veniamin.gr για τις “Αποστολές και Επιστροφές” των προϊόντων του καταστήματός μας.

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα veniamin.gr υποχρεούται σε έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου  και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Το veniamin.gr επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που εφαρμόζονται στα προϊόντα της ιστοσελίδας του σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν κατά τη στιγμή της παραγγελία σας.

Με την καταχώρηση της παραγγελία σας, αυτόματα αποδέχεστε και όλους τους παραπάνω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να καταχωρήσετε κάποια παραγγελία χωρίς πρώτα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.